English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.07.2022]

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ФРАНЦИЯ И НИДЕРЛАНДИЯ ПОСЕТИХА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Изследователки от Франция и Нидерландия посетиха община Гоце Делчев и се срещнаха с кмета на общината Владимир Москов, като част от поредица срещи с различни представители на институции и специалисти, имащи отношение към водите от басейна на река Места.

Изабел Ла Жонес и Клаудия Цирели от университета на гр. Тур, Франция, заедно с Каро Мурън от Институт за изследване качеството на питейната вода от Нидерландия посетиха гр. Гоце Делчев в рамките на пилотен проект „Подпомагане на следващото поколение ефективни и интелигентни политики, свързани с водата, използващи изкуствен интелект и засилващо обучение за оценка на връзката вода-енергия-храна-екосистема“, с акроним NEXOGENESIS, финансиран от програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 по споразумение за безвъзмездна помощ № 101003881. Община Гоце Делчев е партньор в проекта, заедно с още 19 организации от Европа и Южна Африка.

Тяхната задача бе да проведат серия от интервюта със заинтересовани страни, свързани с водите от басейна на река Места и тяхното използване. Интервютата са с цел засилване на сътрудничеството и участието на заинтересованите страни в процеса на формиране на тези политики и вземането на решения.

По-късно трите изследователки се срещнаха с експерти, участващи в различна степен във формирането на политики и разговаряха с тях за връзките между различните нива и мащаби на секторно управление (водни, селско стопанство, енергетика и екосистеми), ролята на различните нива и мащаби на участниците в тази връзка и сътрудничеството или конкурентните отношения, стратегиите и инструментите, които те прилагат, за да променят управлението на секторите, и накрая техните отговорности и ресурсите, разпределени за това.

Въз основа на получените данни те ще изготвят доклад с предложения за подобряване на връзката вода-храна-енергия-екосистема и методи за овластяване на всички заинтересовани страни и включването им в процеса на управление и използване на водата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg