English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.11.2007]

ЗАПОВЕД №799 ОТ 23.10.2007 Г.

ЗАПОВЕД №799 от 23.10.2007 г.

.

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

О П Р Е Д Е Л Я М:

.

І. Границите на районите за извършване на услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване”, както следва:

ПЪРВИ РАЙОН - СЕВЕРОИЗТОЧЕН

Включващ улиците: ул. “Бяло море”, ул.”Пейо Яворов”, бул. “Гоце Делчев”, пл.”Гоце Делчев”, ул.”Димо Хаджидимов”, ул.”Атанас Тешовски”, ул.”Чаталджа”, ул.”Григор Пърличев”, ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Сан Стефано”, ул.”Стара планина”, ул. “Остров Ливингстън”, ул.”Криволак”, ул.”Рила”, ул.”Панаирски ливади”-продължение, ул.”Калапот”, ул.”Търлис”, ул.”Белотинци”, ул.”Старчище”, ул.”Скрижево”, част от ул.”Дунав”, ул.”Людмил Стоянов”, ул.”Димитър Талев”, ул.”Иван Бухлев”, ул. “Николай Хайтов”, Стопански двор.

В този район се включват още: с.Борово, м.”Мочура”, Пресевна станция, пътя за КПП “Илинден”, с отклонение за Летището, с.Мосомище, фирма “Пиринпласт” ООД и района на “Общински пазари” ЕООД.

ВТОРИ РАЙОН – ЮГОЗАПАДЕН

Включващ улиците: ул.”Солун”, ул. “Паул Ленц”, ул.”Никола Добрев”, ул.”Долно Броди”, ул.”Забурдата”, част от ул.”Дунав”, ул.”Потока”, ул.”Драгоман” ул.”Драма”, ул.”Екзарх Антим”, ул.”Патриарх Ефтимий”, ул.“Гранична”, ул.”Иларион Макариополски”, ул.”Христо Силянов”, ул.“Преспа”, ул.”Вихрен” ул.”Пирин”, ул.”Ниш”, ул.”Пирот” и други пресечки, ул.”Полковник Борис Дрангов”, ул.”Средна”, ул.”Струга”, ул.”Стражин”, ул.”Страцин”, ул.”Сливница”, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Генерал Ковачев”.

.

ІІ. Вид на предоставената услуга:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване.

2. Депониране и обезвреждане на отпадъци в Депо за ТБО.

3. Поддържане на местата за широко обществено ползване.

.

ІІІ. Честота на сметоизвозване:

1. ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, включваща улиците: бул.”Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов”, ул.”Бяло море”, ул.”Търговска”, ул.”Христо Ботев” и пресечките между тях - сметоизвозването се извършва ежедневно от понеделник до петък включително.

2. гр.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ОСТАНАЛИТЕ РАЙОНИ - сметоизвозването се извършва веднъж седмично за еднофамилните кофи и два пъти седмично за контейнерите.

3. ЗА с.МОСОМИЩЕ, с.ДЕЛЧЕВО, к.к. “ПОПОВИ ЛИВАДИ” и УЧИЛИЩАТА В ГРАДА – веднъж седмично.

.

ІV. Поддържане на местата за широко обществено ползване:

- ПЪРВИ РАЙОН - централна градска част, включващ улиците: бул.”Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов”, ул.”Бяло море”, ул.”Търговска”, ул.”Христо Ботев” и пресечките между тях.

Сметоизмитане – ежедневно от понеделник до петък включително.

- ВТОРИ РАЙОН, включващ улиците: бул.”Гоце Делчев, ул.”Царица Йоана”, ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Полк.Дрангов”.

Сметоизмитане – ежеседмично

- ТРЕТИ РАЙОН, включващ останалите улици в гр.Гоце Делчев и с.Мосомище

Сметоизмитане – веднъж месечно

.

V. Миене на улици:

В гр.Гоце Делчев: два пъти в годината – пролет и есен

В селата – един път в годината.

.

ВрИД Кмет на община Гоце Делчев: /В.Сарандев/

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg