English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[03.07.2024]

С НОВ ПРОЕКТ ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕНА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за финансиране на проектно предложение на Община Гоце Делчев по Приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония.

Проектът с име „Трансформиране на градски обекти със зелени инфраструктури“, акроним EcoScape е с водещ партньор Община Гоце Делчев и ще се изпълнява в партньорство с Община Щип и Източен регион за планиране от Република Северна Македония.

Общата цел на проекта EcoScape е да насърчи и улесни приемането на екологосъобразни решения в рамките на градските зони в трансграничния регион, създавайки среда, благоприятна за повече зеленина в градските и крайградските зони в рамките на трансграничния регион, и да улесни преход към устойчиви практики.

Инвестиционните дейности, които са включени в проекта, са свързани с подобряване на зелената инфраструктура в централна градска част на гр. Гоце Делчев чрез реконструкция, основен ремонт и озеленяване на парково и площадно пространство пред Дома на културата. На площ от 0,775 ха ще се засади нова зеленина (ниска и висока), която ще се състои от високи широколистни дървета и нискостъблени декоративни растения. Предвидено е благоустрояване и реконструкция на зелените площи – ще се съблюдава съществуващия видов състав на зелената растителност, устойчив на замърсяване на въздуха и високи градски температури. Други дейности по проекта са подмяна на съществуващите настилки с нови естествени материали - пропусклива настилка от гранитни павета, паркинг елементи от тревна фуга и подмяна на осветление с енергоспестяващо.

Предвижда се и облагородяване на двата пешеходни моста над река Градска, свързващи площадното пространство с централна градска част, включително достъпна архитектурна среда от прилежащите улици.

Проектът е със срок за изпълнение 30 месеца. Общата стойност на договора е 1 696 957 лв., от които 967 140 лв. са за Община Гоце Делчев и са 100% безвъзмездно финансиране от програмата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/