English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.05.2024]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

на 01 юни 2024 г. (събота) до 17.00 ч. заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №16-ЕП, Приложение №17-НС) за изборите за членове Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/