English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.05.2024]

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ТРЕТИ ЕТАП ОТ ОБНОВЯВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ЯСЛА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев и Министерство на труда и социалната политика/Проект "Красива България" подписаха споразумение № РД-17-5/30.04.2024 г. за финансиране на проект „Обновяване на Детска ясла „Пролет” - III етап - газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация“.

Общата стойност на проекта е 243 841 лева, от които 109 728 лева са безвъзмездно финансиране от програмата и 134 113 лева са общинско съфинансиране. Проектът включва цялостна подмяна на отоплителната инсталация, вкл. топлоизточник, подмяна на ВиК инсталация в санитарните помещения и ремонтни дейности, монтаж на слънчева система за топла вода и др. В момента детската ясла се отоплява с нафтов котел, като намерението е сградата да се захрани с газ като се подмени котела с нов. Ще се подменят тръбната мрежа и радиатори. Строително монтажните работи се очаква да приключат до края на месец ноември.

Това е третият етап от обновяването на Детска ясла „Пролет“ в гр. Гоце Делчев. През 2022 г. с финансиране по същата програма – „Красива България“, беше обновена сградата на яслата с включени мерки за енергийна ефективност. През 2023 г. бяха изпълнени строително-монтажни работи по облагородяване на дворното пространство, паркоустройство и вертикална планировка.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/