English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[18.04.2024]

ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ 23 АПРИЛ ДО 30 МАЙ 2024 Г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужват на територията на община Гоце Делчев, в периода 23.04.2024 г. – 30.05.2024 г., при следния график:

.

с. Корница - от 8:00 ч. на 23.04 до 17:00 ч. на 24.04.2024 г.

с. Брезница - от 8:00 ч. на 25.04 до 17:00 ч. на 26.04.2024 г.

с. Делчево - от 8:00 ч. на 29.04 до 17:00 ч. на 30.04.2024 г.

с. Лъжница - от 8:00 ч. на 07.05. до 17:00 ч. на 08.05.2024 г.

с. Борово - от 8:00 ч. на 09.05. до 17:00 ч. на 10.05.2024 г.

кв. „Средна“ - гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 13.05. до 17:00 ч. на 14.05.2024 г.

гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 14.05. до 17:00 ч. на 17.05.2024 г.

с. Мосомище - от 8:00 ч. на 20.05 до 17:00 ч. на 21.05.2024 г.

с. Господинци - от 8:00 ч. на 22.05. до 17:00 ч. на 23.05.2024 г.

с. Буково - от 8:00 ч. на 27.05. до 17:00 ч. на 28.05.2024 г.

с. Баничан - от 8:00 ч. на 29.05. до 17:00 ч. на 30.05.2024 г.

.

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване.

.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Съветваме всички живущи да се запасят с необходимите количества вода.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/