English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.03.2024]

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО БЕ ПОДПИСАН МЕЖДУ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И УНСС

Меморандум за сътрудничество между община Гоце Делчев и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/, бе подписан днес в гр. Гоце Делчев от кмета Владимир Москов и ректора на Университета проф. д-р Димитър Димитров.

На събитието присъства цялото ръководство на община Гоце Делчев, както и на УНСС, а така също членовете на постоянната комисия по образование в Общински съвет – Гоце Делчев и ръководствата на гимназиите и средните учебни заведения в общината.

Меморандумът изразява желанието на двете институции за съвместна работа и очертава приоритетните направления и формите на сътрудничество между двете институции. Той включва част от възможните сфери за сътрудничество, като възможности за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС, срещите им с практици, практики и стажове, а също така партньорство на УНСС и община Гоце Делчев при проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси, съвместно кандидатстване по проекти и програми в областта на интересите на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/