Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.02.2024]

СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В периода 24.01.2024 г. - 30.06.2026 г. община Гоце Делчев ще осъществи проект BG-RRP-1.009-0015 „Създаване на Младежки център - гр. Гоце Делчев“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.009 А2 „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Бюджетът на проекта е 1 799 344,03 лв. Предвижда се преустройство на втория етаж на Младежкия дом в гр. Гоце Делчев и обособяване на Младежки център (МЦ). Посетителите ще разполагат с напълно оборудвани и обзаведени: зала за семинари, конференции и културни събития с капацитет 50 човека. Залата ще може да се прегражда с подвижни звукоизолиращи панели за по-гъвкаво използване на пространството. Ще има зала за семинари с капацитет 25 човека и обучителна компютърна зала с 15 места. Центърът ще е достъпен и за младежи със специални нужди. Ще бъдат спазени изискванията за противопожарна безопасност, здравословни и безопасни условия на труд.

Планираните дейностите ще обхванат минимум 800 младежи. Ще бъде осигурено обучение по дигитални компетенции за поне 120 младежи. Ще бъдат осъществени 10 младежки инициативи и кампании. 20% от участниците ще са от уязвими групи. В МЦ ще работят: младежки работник, ромски образователен медиатор, младежки трудов медиатор и психолог. Работното време на Центъра ще е гъвкаво, включващо и почивните дни.

Община Гоце Делчев ще осигури минимум пет години устойчивост на дейностите след приключване на проекта, включително сгради, оборудване, предоставяни услуги.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с осигурен достъп до разнообразни и отговарящи на младежките потребности услуги; разширяване на възможностите пред младите хора за развитие на собствения потенциал; изградено активно сътрудничество с партньорите по проекта и Националната мрежа на младежките центрове.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/