Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.02.2024]

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

Във връзка с извършване на проверки по отношение на спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, Община Гоце Делчев напомня на собствениците на кучета за задълженията им като притежатели на домашни любимци.

Законът за местните данъци и такси и Законът за ветеринарномедицинската дейност задължават собствениците на домашни любимци да ги регистрират в общинска администрация и да заплатят такса за притежаване на куче.

Освобождават се от такса собствениците на:

• кучета на лица с увреждания;

• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

• кучета, използвани за опитни цели;

• кучета, използвани от Българския червен кръст;

• кастрирани кучета;

• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Такса не се заплаща за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на кучета са задължени:

1. Да представят кучетата, навършили 6-седмична възраст на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на микрочип (инжектируем транспондер) и издаване на идентификационен документ (паспорт).

2. При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

3. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация.

4. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

5. Да извеждат кучето на повод, а агресивни кучета – и с намордник.

6. Да не разхождат домашния си любимец на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

Призоваваме всички собственици на кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили такса за притежаване на куче, да направят това до 30.04.2024 г., както и да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

На нарушителите ще бъдат наложени административни наказания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Закона за местните данъци и такси.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/