Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.10.2023]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИ ОТ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Днес, 31 октомври, в сградата на Община Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане на Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложението за Национална карта на социалните услуги.

Срещата откри заместник-кметът Саид Иброш. Акцент на обсъждането бяха планираните нови социални услуги в община Гоце Делчев и област Благоевград, в съответствие с потребностите на жителите на общината. Целта е да бъде гарантирано правото на ползване на социални услуги за всеки, който има такава необходимост. На обсъждането присъстваха членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги, управители на вече съществуващите социални услуги на територията на общината, представители на неправителствени организации, потребители от социалните услуги, граждани.

Присъстващите бяха запознати с обсъждането на Националната карта за социални услуги на проведената работна среща на 23 октомври в Областна администрация гр. Благоевград. Обсъдени бяха съществуващите социални услуги, потребностите от нови, възможностите за развитието им, както и окончателно планираните от общината.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/