English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.10.2023]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИ ОТ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Днес, 31 октомври, в сградата на Община Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане на Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложението за Национална карта на социалните услуги.

Срещата откри заместник-кметът Саид Иброш. Акцент на обсъждането бяха планираните нови социални услуги в община Гоце Делчев и област Благоевград, в съответствие с потребностите на жителите на общината. Целта е да бъде гарантирано правото на ползване на социални услуги за всеки, който има такава необходимост. На обсъждането присъстваха членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги, управители на вече съществуващите социални услуги на територията на общината, представители на неправителствени организации, потребители от социалните услуги, граждани.

Присъстващите бяха запознати с обсъждането на Националната карта за социални услуги на проведената работна среща на 23 октомври в Областна администрация гр. Благоевград. Обсъдени бяха съществуващите социални услуги, потребностите от нови, възможностите за развитието им, както и окончателно планираните от общината.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/