Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.10.2023]

ПРЕДСТОЯТ СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КРЕПОСТТА „МОМИНА КУЛА“

Във връзка с изпълнението на общинския план за опазване и представяне на културно – историческото наследство, Община Гоце Делчев и Общински исторически музей – Гоце Делчев финализират процеса по организация на сондажни археологически проучвания през 2024 година на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“, разположена в землището на село Делчево. Финансирането на археологическите проучвания ще бъде със средства, осигурени от Община Гоце Делчев и Общински исторически музей – Гоце Делчев.

Крепостта заема островърхо възвишение, от север и запад ограничено от дълбоки дерета, а от юг – със седловина, която го свързва с разклоненията на Южен Пирин. Крепостта има неправилна форма и заема площ от около 10 декара.

Източното подножие на крепостта е заето от многобройните останки от подградието – неукрепените жилищни и стопански квартали. Откритите тук материали принадлежат към времето на Второто българско царство (XII – XIV век).

Първите археологически проучвания на крепостта „Момина кула“ ще предоставят данни за периодите на обитаване на крепостта, площта на обекта през античността и средновековието, архитектурата в крепостта и нейното подградие.

Получените археологически данни, внушителните архитектурни останки, близостта до град Гоце Делчев, наличието на удобни за ползване комуникации ще бъдат достатъчни предпоставки за цялостното проучване, социализацията, консервацията и частичната реставрация на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/