English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.10.2023]

ОСИГУРЕНИ СА ЗАБАВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ЮГОЗАПАДНИЯ КВАРТАЛ НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Осигурени са забавените средства за довършване на обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в югозападния квартал на гр. Гоце Делчев“. Той се финансира съгласно одобрено споразумение между Община Гоце Делчев и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тези средства бяха подменени 4300 метра стара водопроводна мрежа в Югозападния квартал на града /зад Дома на културата/.

С това допълнително споразумение ще бъде възстановена настилката на улиците, което трябваше да се случи непосредствено след ремонта, но се забави с няколко месеца заради неизплатените средства от държавата. След подмяната на водопроводната мрежа в квартала, авариите ще бъдат сведени до минимум, а качеството на водоснабдяването ще се подобри значително.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/