English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.09.2023]

В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЕЧЕ НЯМА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ

На територията на община Гоце Делчев вече няма учебно заведение на двусменен режим. Това стана възможно след като бе официално открит новият учебен корпус в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Гоце Делчев.

Кметът на общината Владимир Москов, директорът на учебното заведение Людмила Дерменджиева и председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, прерязаха лентата на новопостроената сграда, която е реализирана по проект „Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкции но детски ясли, детски градини и училища“.

Проектът е на стойност 965 888 лв., подготвен е от община Гоце Делчев и е финансиран от Министерство на образованието. Обзавеждането в новите класни стаи е направено със средства от бюджета на училището.

Освен новите учебни стаи, в които ще се учат децата от втори и четвърти клас, училището вече разполага и с актова зала за тържества.

„С разширението на Първо ОУ и санираната сграда на ПГ по МСС, е пред завършване цялостното обновяване на училищната инфраструктура в общината. В санирана сграда започва новата учебна година и в Трето ОУ. Там предстои вътрешен ремонт, благоустрояване на двора и изграждане на нови спортни площадки“, коментира кметът на община Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/