English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.09.2023]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ „МЕСТА“ ЗА ЦЯЛОСТНО ИСТОРИКО-ЕТНОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА РАЙОНА

Известният български историк и два последователни мандата ректор на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ проф. Иван Илчев, заедно с кмета Владимир Москов обсъдиха партньорството между община Гоце Делчев и Центъра за върхови постижения "Наследство БГ".

На срещата присъстваха заместник - кметът Валери Сарандев, заместник - кметът на община Гърмен Рефат Атипов, началникът на отдел „Култура и образование“ и директорът на Общинския исторически музей.

Община Гоце Делчев прие поканата на Центъра за върхови постижения за участие в мултидисциплинарен проект „Места“ с център гр. Гоце Делчев, чрез който ще се извърши цялостно проучване на историята, етнографията, културата на региона ни.

Проектът се финансира от ЕС, като в научно изследователския и образователен център „Места“ се дава възможност да бъдат обучени местни специалисти, които да дигитализират ценни исторически и архивни документи и артефакти от градската библиотека, музея и Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/