English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[25.07.2023]

135 КОНТЕЙНЕРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ СА РАЗПОЛОЖЕНИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

135 контейнера тип “Бобър” за събиране и изхвърляне на зелени отпадъци вече са разположени на територията на община Гоце Делчев. По този начин, Общината стартира система за разделно събиране на зелени отпадъци със специални съдове, като тези отпадъци ще бъдат извозвани до инсталацията за компостиране, изградена в Регионалното депо в Гоце Делчев, където ще бъдат преработени в компост.

Тъй като инсталацията обслужва и други две общини от района – Гърмен и Хаджидимово, такива контейнери са разположени и там, като общият брой за трите общини е 268.

В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: листа, тънки клони, трева, шишарки, градински отпадъци, храсти, растения, дървесни стърготини.

В кафявите контейнери, категорично не трябва да се изхвърлят: хранителни отпадъци, битов отпадък, пепел от въглища и дърва, листа от орех и див кестен.

Абсолютно недопустимо е изхвърлянето на сезал, канап, стъкло, опаковъчни ленти и мрежи, кабели, стреч фолио, въжета, тел, инертни материали, пластмасови опаковки, метални опаковки и хартиени опаковки!

Ползите от събирането на зелени отпадъци са много, като основните са: производство на компост; намаляване на битови отпадъци, постъпващи за депониране в депото, както и намаляване на парниковите газове.

Призоваваме хората да използват контейнерите по предназначение и да изхвърлят в тях само допустимите зелени отпадъци.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/