English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.03.2023]

ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ 4 АПРИЛ ДО 18 МАЙ 2023 Г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужват на територията на община Гоце Делчев, в периода 04.04.2023 г. – 18.05.2023 г., при следния график:

гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 25.04 до 17:00 ч. на 27.04.2023 г.

с. Корница - от 8:00 ч. на 03.04 до 17:00 ч. на 04.04.2023 г.

с. Брезница - от 8:00 ч. на 10.04 до 17:00 ч. на 11.04.2023 г.

с. Лъжница - от 8:00 ч. на 26.04 до 17:00 ч. на 27.04.2023 г.

с. Борово - от 8:00 ч. на 11.04 до 17:00 ч. на 13.04.2023 г.

кв. „Средна“, гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 05.04 до 17:00 ч. на 06.04.2023 г.

с. Мосомище - от 8:00 ч. на 16.05 до 17:00 ч. на 18.05.2023 г.

с. Господинци - от 8:00 ч. на 18.04 до 17:00 ч. на 19.04.2023 г.

с. Буково - от 8:00 ч. на 03.04 до 17:00 ч. на 04.04.2023 г.

с. Делчево - от 8:00 ч. на 19.04 до 17:00 ч. на 20.04.2023 г.

с. Баничан - от 8:00 ч. на 02.05 до 17:00 ч. на 03.05.2023 г.

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване.

.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди. Съветваме всички живущи да се запасят с необходимите количества вода.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/