English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.02.2023]

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Община Гоце Делчев организира провеждане на информационни събития - заключителна пресконференция и официална церемония „откриване на обект“ по проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

.

ПРОГРАМА за информационните събития за 27 февруари 2023г. (понеделник):

.

10.00 часа - Заключителна пресконференция за представяне на изпълнени дейности и постигнати резултати по проекта.

Място на провеждане: Заседателна зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоана №2, ет.1

.

11.00 часа - Официална церемония „откриване на обекта“ по проекта.

Място на провеждане: сграда Социални жилища, гр.Гоце Делчев, ул.“Генерал Костадин Андонов Жостов“ №5 (в района на бившата казарма).

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg