Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[30.12.2022]

ДА ПОСРЕЩНЕМ НОВАТА ГОДИНА С ЛЮБОВ, А НЕ С ГЪРМЕЖИ!

Уважаеми съграждани,

.

Използването на пиротехнически изделия за увеселителни цели у нас се е превърнало в неизменна част от новогодишните празници и във фактор за поддържане и демонстриране на характерното за тези дни приповдигнато настроение. Не трябва обаче нито за миг да се забравя, че необмисленото и неправилно използване на тези изделия може да предизвика пожари, наранявания/изгаряния, разкъсване на крайници, увреждане на очите и др./, затова използващите ги трябва максимално стриктно да следват указанията, придружаващи закупените от тях пиротехнически изделия. Необходимо е да се знае, че такива изделия се продават само в магазини, на които е издадено разрешение от органите на полицията за търговия с тях. При констатиране на продажба на фойерверки категория 1 на лица под 12 год., на фойерверки кат. 2 – на лица под 16 год., и на фойерверки кат. 3 – на лица под 18 год., съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на продаващия ги се налага глоба от 1000 лв. Съгласно чл. 170, ал.1 от същия закон глоба в размер от 200 до 1000 лв. се налага на който продава фойерверки без съответното надлежно разрешително.

Потребителите трябва да закупуват пиротехнически изделия само в оригинална опаковка и непременно – придружени с инструкция за употребата им на български език. Притежаващите “пиратки” трябва да имат предвид, че обхваналата ги празнична еуфория в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на нарушаване на правата на съседите, децата и по-възрастните, които искат да прекарат спокойно празниците, и не трябва да хвърлят “пиратки” в непосредствена близост до тях и пред техните домове.

Напомняме на жителите на община Гоце Делчев, че е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения и в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни, лечебни, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири. В случай на нарушаване на тези разпоредби нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно наредбата за опазване на обществения ред на общината.

.

Основни правила за спазване от гражданите при употребата на пиротехнически изделия:

• Най-важното, е като ползвате пиротехниката, да не сте употребили алкохол;

• Не палете фойерверки в закрити помещения;

• На открито трябва да се внимава с различните по-високи класове ракети, които се изстрелват много нависоко;

• Задължително четете много внимателно упътването на всяка стока, преди да я използвате, защото това може да окаже решаващо за опазване на здравето или дори – на живота ви;

• Не разрешавайте на децата си да гърмят пиратки или други фойерверки без родителски контрол;

• Не хвърляйте “пиратки” от балкона, защото в този момент долу може да преминава и вашето дете;

Безконтролното използване на фойерверки се отразява негативно на малките деца, хората с увреждания и животните заради силния шум от гърмежите, замърсяване на въздуха, както и причина за значителни материални щети.

.

Весело посрещане на Новата 2023 година!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg