English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.12.2022]

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

Община Гоце Делчев организира провеждане на информационни събития - първоначална пресконференция за представяне на проекта и официална церемония „първа копка“ на обекта по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) и Договор за финансиране на допустим проект №21F-000462/14.05.2021г., сключен между Община Гоце Делчев и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Обединена българска банка АД, „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

.

ПРОГРАМА за информационните събития за 8 декември 2022 г. (четвъртък):

.

10.00 часа - Първоначална пресконференция за представяне на проекта. Място на провеждане: гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоана №2, зала Общински съвет, ет.1

11.00 часа - Официална церемония „първа копка“ на обекта по проекта. Място на провеждане: гр.Гоце Делчев, сграда на Дом на културата, пл.Македония №1

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg