English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.10.2022]

ДО 28 НОЕМВРИ 2022 Г. ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ КЛАДЕНЦИ И СОНДАЖИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Общинска администрация Гоце Делчев напомня на жителите на общината, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“.

Заявлението може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник по местонахождение на съоръжението.

За подаване на заявлението:

• не се дължи такса;

• не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Образец на заявлението може да бъде изтеглено от официалната страница на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“: https://wabd.bg/content/заявление и декларации/образци на заявления / образец РГ2

Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg