English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[27.10.2022]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

на

Актуализация на бюджета за 2022 година

на община Гоце Делчев в частта за приходите и разходите по Закона за общинската собственост

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.11.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев

Обявата за публичното обсъждане е публикувана на официалната интернет страница на община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg на 27.11.2022 г.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.2111, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg