English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.10.2022]

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОФИЛАКТИКА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ В С. ПОПОВИ ЛИВАДИ

В ПЕРИОДА ОТ 11 ОКТОМВРИ ДО 13 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОФИЛАКТИКА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ) НА РЕЗЕРВОАРИТЕ В С. ПОПОВИ ЛИВАДИ.

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВОДАТА В ПЕРИОДА НА ПРОФИЛАКТИКАТА НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg