English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[23.09.2022]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Община Гоце Делчев организира заключителни информационни събития по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., които ще се проведат на 26 септември 2022г. (понеделник).

.

От 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет на ул. Царица Йоанна, ще бъде заключителната пресконференция. Веднага след нея, в 10.30 часа ще бъде официалното откриване на първия от обновените обекти – многофамилна жилищна сграда на адрес гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев, блок №29 вход А – пред входа на сградата. След това, в 11.00 часа ще бъде официалното откриване и на другите два обновени обекта по проекта – многофамилни жилищни сгради на адрес гр.Гоце Делчев, ул.Дунав блок №27 и блок №28.

.

Главната цел на проекта бе обновяване на жилищната инфраструктура в гр. Гоце Делчев за осигуряване на по-добри условия на живот за живущите в многофамилните сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Общо 60 домакинства в трите сгради вече се радват на постигнатите резултати и ефекти от изпълнението на проекта.

.

Неговата обща стойност е 758 556.22 лева, от които съфинансиране от ЕФРР – 630 747.73 лв., национално съфинансиране – 111 308.43 лева, а собственият принос на община Гоце Делчев е в размер на 16 500.06 лв.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg