Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.04.2022]

522 830 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ ЖИТЕЛИ В ОБЩИНАТА

500 жители на общината получават обяд пет дни в седмицата по проект BG05FMOPO01-5.001-0208-C07, „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев”. Проектът обхваща най-уязвимите социални групи с цел намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез преодоляване на основно материално лишение.

Приготвената храна е съобразена с нормите за здравословното и балансирано хранене, предоставя се пакетирана в индивидуални опаковки. Община Гоце Делчев е създала необходимата организация, така че ако има приготвен, но неполучен обяд, той да бъде преразпределен на предварително определени нуждаещи се хора. По проекта се изпълняват и съпътстващи мерки, отговарящи на нуждите на целевите групи и изискванията на финансиращата програма.

Проектът стартира на 08.02.2021 г. и до края на месец юни 2022 г. са осигурени необходимите средства за неговото изпълнение. Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg