English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.04.2022]

522 830 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ ЖИТЕЛИ В ОБЩИНАТА

500 жители на общината получават обяд пет дни в седмицата по проект BG05FMOPO01-5.001-0208-C07, „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев”. Проектът обхваща най-уязвимите социални групи с цел намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез преодоляване на основно материално лишение.

Приготвената храна е съобразена с нормите за здравословното и балансирано хранене, предоставя се пакетирана в индивидуални опаковки. Община Гоце Делчев е създала необходимата организация, така че ако има приготвен, но неполучен обяд, той да бъде преразпределен на предварително определени нуждаещи се хора. По проекта се изпълняват и съпътстващи мерки, отговарящи на нуждите на целевите групи и изискванията на финансиращата програма.

Проектът стартира на 08.02.2021 г. и до края на месец юни 2022 г. са осигурени необходимите средства за неговото изпълнение. Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg