English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.04.2022]

ПЪРВА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ВРЪЗКАТА ВОДА-ЕНЕРГИЯ-ХРАНА-ЕКОСИСТЕМА В БАСЕЙНА НА РЕКА МЕСТА

На 07.04.2022 Община Гоце Делчев организира Първа работна среща на заинтересованите страни за обсъждане проблемите на връзката вода-енергия-храна-екосистема в басейна на река Места. Целта на проведената среща бе да ангажира заинтересованите страни, играещи критична роля в управлението на водните ресурси, като: представители на местната власт; бизнеса; операторите и ръководителите на енергийни и водни ресурси; екологични организации; НПО; академични/изследователски институти и др., за да се установят основите на ползотворен диалог, насочен към ефективно и устойчиво управление на трансграничния речен басейн на река Места.

Събитието е част от серия срещи на заинтересованите страни, които в рамките на 3 години регулярно ще се събират и ще обсъждат нови политики, които разглеждат взаимосвързаността на няколко нива за ефективно управление на ресурсите и избягване на конфликти между потребителите.

Срещата бе организирана по проект НЕКСОГЕНЕЗИС, в който Община Гоце Делчев участва като партньор от септември 2021 г. и отговаря за задачата да събере данни за басейна на река Места в българската част, които ще предаде на гръцките си колеги от Национален технически университет на Атина, които ще обобщят информацията.

Действията на общината се фокусират върху трансграничния водосбор на река Места между Гърция и България с цел засилване на сътрудничеството и участието на заинтересованите страни в процеса на формиране на тези политики и вземането на решения.

Водата, енергията, храната и екосистемите образуват взаимосвързана връзка, която е централна в предоставянето на ресурси и услуги, необходими за поддържане на човешката дейност. Тази връзка е засегната от промени в климата, валежите и почвата, както и от икономическото развитие, селското стопанство и растежа на градовете. В момента хората извличат ресурси с по-бързи темпове, отколкото те се заменят, като по този начин задълбочават ресурсния и екологичния дефицит. Това е в основата на проект НЕКСОГЕНЕЗИС, чрез който партньорите ще подкрепят разработването на политики, които ефективно да управляват ресурсите и е с 4 годишен период на изпълнение. Координиран е от Институт за водно образование, Нидерландия, а община Гоце Делчев е партньор заедно с още 19 организации от цяла Европа и две от Африка.

Сложната връзка вода-енергия-храна-екосистема е слабо разбрана и екосистемите често не се разглеждат като неразделна част от системата. В допълнение, политиките за всеки сектор често се разработват изолирано, като недостатъчно се отчита въздействието върху връзката на ВЕХE. Това поставя предизвикателство, на което заинтересованите страни, политиците и учените, ангажирани в НЕКСОГЕНЕЗИС, ще помогнат за справяне чрез разработване и утвърждаване на съгласувана междусекторна рамка за създаване на политика, която се занимава с изменението на климата и социално-икономическите промени, както и с поведението на заинтересованите страни и трансграничните въпроси.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg