English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[17.03.2022]

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2022 Г. Е 43 545 000 ЛВ.

Публично обсъждане на проекто - бюджета на община Гоце Делчев за 2022 година се проведе днес. На него присъстваха кметът на общината Владимир Москов, заместник-кметът Богдан Боцев, директорът на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник отдел „Местно икономическо развитие и проекти“, Ангел Думбанов – гл. счетоводител на направление „Образование“.

Проекто - бюджетът на община Гоце Делчев за 2022 г. възлиза на 43 545 000 лв. От тях приходите с държавен характер са 30 797 000 лв., а тези с общински характер – 12 748 000 лв, като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 990 466 лв. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев за 2022 година е 818 800 лв. През 2022 година се очаква да започне изпълнението на два много важни проекта на община Гоце Делчев – за цялостно обновяване на Дома на културата и за изграждане на околовръстен път през местността „Текето“.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г., считано от 01.04.2022 г., няма да се събират такси за ползване на детска градина и детска ясла. Средствата за това за осигурени от държавния бюджет.

Въпреки, че в бюджета на община Гоце Делчев за 2022 г. са подсигурени всички общински и държавни дейности, общинското ръководство се опасява, че средствата предвидени за издръжка няма да бъдат достатъчни заради непрекъснато нарастващата инфлация в страната.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg