English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.03.2022]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

на Проекто-бюджет за 2022 година на община Гоце Делчев

включващ:

1. Бюджетна прогноза 2023-2025 година.

2. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

3. Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2022 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.03.2022 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.2111, e-mail: oba@gocenet.net, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg