English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.12.2021]

ПО ПРОЕКТ БЕ УЧРЕДЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ С ТРАНСГРАНИЧЕН ОБХВАТ

На 16.12.2021 г. от 11:00 часа в Зала за събития на ул. Александър Стамболийски 13 в гр. Гоце Делчев се проведе мероприятие с цел учредяване на Консултативен съвет за справяне с кризисни ситуации с трансграничен обхват по проект „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо“, акроним MED4ALL, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9a.02 от 05.09.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020

Събитието бе организирано, за да представи разработена съвместна стратегия за действие при заразни болести и създаване на Съвместен консултативен съвет на докторите от първичната помощ от двете страни на границата за координация, превенция, наблюдение, ранно предупреждение и контрол на заразни, инфекциозни и паразитни болести с трансграничен характер.

Съвместният план за действие е създаден, за да подпомогне медицинските власти и ръководителите, както и лицата, вземащи решения, за обмен на ценна информация, навреме и с точност. Този документ има за цел да предложи тактически подход за справяне със заразни и инфекциозни болести, които засягат трансграничния регион и представляват предизвикателство за първичната медицинска помощ, включително тези, които се разпространяват в труднодостъпни и отдалечени райони на целевата трансгранична зона. Специално внимание е отделено на прилагането на телемедицината като средство за бързо реагиране за ограничаване на огнища на тези заболявания, както и на механизмите за контрол, наблюдение и оценка на този подход.

По време на събитието бе отделено внимание и на създаването на трансграничен консултативен съвет за подобряване на взаимодействието между партньорите по проекта по отношение подобряване на здравния статус на населението и ограничаване разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Координацията, превенцията, наблюдението и ранното предупреждение и контрол на заразни, инфекциозни, паразитни и други болести с трансграничен характер, заедно с използването на други инструменти като работа в мрежа с други области и държавните медицински органи могат да се превърнат в инструмент за навременно решения за предотвратяване на бедствия, дължащи се на зарази, в общественото здравеопазване и местните икономики.

Основната цел на документа е да допринесе за подобряване на здравния статус в зоната на интервенция, като същевременно ще следи развитието на избраните заболявания чрез Съвместния трансграничен консултативен съвет.

.

.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg