English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.12.2021]

С ПЪРВА КОПКА БЕ ДАДЕН СИМВОЛИЧЕН СТАРТ НА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Община Гоце Делчев даде символичен старт на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

С церемонията „първа копка“ символично започна изпълнението на строителството на двата обекта – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев - на ул. „Гоце Делчев“ 29 вх.А и на ул.“Дунав“, блок №27 и блок №28.

На събитието присъстваха кметът на общината Владимир Москов, заместник-кметовете Валери Сарандев и Богдан Боцев, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради.

Проектът е на обща стойност 758 556.22 лева, от които европейско финансиране – 630 747.73 лв., национално финансиране – 111 308.43 лева, собственият принос на община Гоце Делчев е в размер на 16 500.06 лева.

Главната цел на проекта е обновяване на жилищната инфраструктура в гр. Гоце Делчев за осигуряване на по-добри условия на живот за живущите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

От въведените мерки за енергийна ефективност ще бъдат засегнати общо 60 домакинства – по 30 в двата обекта.

В рамките на проекта се направи топлоизолация и подмяна на дограмата. Ще бъде направен също ремонт на общите части, хидроизолация на покрива, ремонт на комините и осветителната инсталация в сутерена, ще се изгради и достъпна среда на входовете.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg