English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[08.12.2021]

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Община Гоце Делчев организира провеждане на официална церемония „първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

С церемониите „първа копка“ ще бъде даден официален старт на изпълнението на строителството на двата обекта – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев - на ул.Гоце Делчев 29 вх.А и на ул.Дунав, блок №27 и блок №28.

Поканени са да присъстват изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради.

Събитията ще се проведат на 9 декември 2021г. (четвъртък) при следния график:

Начален час: 10,00 часа, Място: Гр.Гоце Делчев – пред входа на многофамилна жилищна сграда на ул.Гоце Делчев № 29, Вход А

Начален час: 11,00 часа, Място: Гр.Гоце Делчев – пред входа на многофамилна жилищна сграда на ул.Дунав, блок № 27 и блок № 28

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg