Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[08.12.2021]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ДЪЛГОСРОЧЕН, ПОЕТ С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ №1230 ОТ 23.02.2021 Г.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

за

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1230 от 23.02.2021 г.

Кредитът на стойност 512 588 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Климатизиращи се здравни институции“ с реф. № CB006.2.12.027 и проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ с реф. № CB006.2.21.028, съфинансирани от Програма за трансгранично сътрудничество ИПП ИНТЕРРЕГ 2014–2020 между Република България и Република Северна Македония. По проект „Климатизиращи се здравни институции“ бе направен ремонт на Вътрешно отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и бе инсталирана фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на болницата. По проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ бе ремонтирана основната сграда на Общински детски лагер на с. Попови ливади. Кредитът е обезпечен с договори за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-154/12.07.2019 г. и №РД-02-29-155/12.07.2019 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132,

всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg