English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[08.12.2021]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ДЪЛГОСРОЧЕН, ПОЕТ С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ №1230 ОТ 23.02.2021 Г.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

за

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1230 от 23.02.2021 г.

Кредитът на стойност 512 588 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Климатизиращи се здравни институции“ с реф. № CB006.2.12.027 и проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ с реф. № CB006.2.21.028, съфинансирани от Програма за трансгранично сътрудничество ИПП ИНТЕРРЕГ 2014–2020 между Република България и Република Северна Македония. По проект „Климатизиращи се здравни институции“ бе направен ремонт на Вътрешно отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и бе инсталирана фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на болницата. По проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ бе ремонтирана основната сграда на Общински детски лагер на с. Попови ливади. Кредитът е обезпечен с договори за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-154/12.07.2019 г. и №РД-02-29-155/12.07.2019 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132,

всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg