English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.11.2021]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В ЧАСТТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

О Б Я В А

.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

Община Гоце ДеОбявата за публичното обсъждане елчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

на

Актуализация на бюджета за 2021 година

на община Гоце Делчев в частта за приходите и разходите по Закона за общинската собственост

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 03.12.2021 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg