English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[17.11.2021]

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с разработване на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев - за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово (РПУО) за периода 2021-2028 г., Общинска администрация Гоце Делчев провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с управлението на отпадъците.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/eLXbtRnwWuqgfypv9 в срок до 15.01.2022 г.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg