English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[01.10.2021]

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „КЛИМАТИЗИРАЩИ СЕ ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ“

На 30 септември 2021 година от 11:30 часа в гр. Гоце Делчев се проведе финална пресконференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните изпълнени дейности и постигнатите резултати от реализирането им.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве.

Ето защо целта на проекта бе да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите бяха мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – изграждане на фотоволтаична инсталация до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ Иван Скендеров гр. Гоце Делчев.

Други постигнати резултати от реализация на проекта са подобряване на капацитета, квалификацията и знанията на работещите в сферата на здравеопазването в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики. Това бе постигнато чрез серия от семинари, проведени съвместно с партньорите от Р Северна Македония. Изработена бе стратегия с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата. Проведена бе кампания за повишаване на обществената осведоменост относно мерките за смекчаване последиците от изменението на климата и разработване на уеб платформа.

В този проект Община Гоце Делчев си партнираше с Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg