Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[29.09.2021]

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

От 10,00 часа в малката зала на Дом на културата гр.Гоце Делчев се проведе пресконференция за представяне на проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев”.

На срещата присъстваха ръководството на общината, общински съветници, представители на строителната фирма „Престиж Бизнес 93“ ООД гр.Благоевград, управители на социални заведения на територията на общината, представители на неправителствени организации и местните медии.

Информационното събитие бе открито от кмета на Община Гоце Делчев Владимир Москов, който изтъкна, че с реализация на проекта се цели да се подобри състоянието на общинската социална инфраструктура, както и да се създадат условия за насърчаване на социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствени групи от жителите на община Гоце Делчев.

Проектът е на стойност 1 734 806.58 лв и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев.

Със водосвет и символична „първа копка“, кметът на общината и председателят на Общински съвет гр.Гоце Делчев Димитър Балтаджиев дадоха старт на изпълнението на строителството на обекта по проекта – съществуваща неизползваема общинска сграда в бившата казарма, която ще бъде изцяло обновена и преустроена с цел обособяване на 30 социални жилища.

По традиция кметът на Гоце Делчев счупи символично бутилка шампанско за успешното реализиране на строителните дейности.

Крайната дата за приключване на проекта е септември 2022г. до когато трябва да приключат строителните дейности на обекта, включително доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg