English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[29.09.2021]

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

От 10,00 часа в малката зала на Дом на културата гр.Гоце Делчев се проведе пресконференция за представяне на проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев”.

На срещата присъстваха ръководството на общината, общински съветници, представители на строителната фирма „Престиж Бизнес 93“ ООД гр.Благоевград, управители на социални заведения на територията на общината, представители на неправителствени организации и местните медии.

Информационното събитие бе открито от кмета на Община Гоце Делчев Владимир Москов, който изтъкна, че с реализация на проекта се цели да се подобри състоянието на общинската социална инфраструктура, както и да се създадат условия за насърчаване на социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствени групи от жителите на община Гоце Делчев.

Проектът е на стойност 1 734 806.58 лв и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев.

Със водосвет и символична „първа копка“, кметът на общината и председателят на Общински съвет гр.Гоце Делчев Димитър Балтаджиев дадоха старт на изпълнението на строителството на обекта по проекта – съществуваща неизползваема общинска сграда в бившата казарма, която ще бъде изцяло обновена и преустроена с цел обособяване на 30 социални жилища.

По традиция кметът на Гоце Делчев счупи символично бутилка шампанско за успешното реализиране на строителните дейности.

Крайната дата за приключване на проекта е септември 2022г. до когато трябва да приключат строителните дейности на обекта, включително доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg