English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.09.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ОТНОСНО СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ НА СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Във връзка с изпълнение на проект „Климатизиращи се здравни институции“ община Гоце Делчев организира и проведе на 20-ти и 21-ви септември двудневен семинар на тема „Стратегия за адаптация на сектора на здравеопазването към климатичните промени – Наблюдение и преглед на процеса на изпълнение на Стратегията за оценка на напредъка, ефективността и пропуските“.

Семинарът бе предназначен за медицински специалисти и представители на местните власти от България и Македония, като македонските участници се включиха онлайн чрез платформата Зуум.

Лекторът Стефан Савов, специалист по темата за климатичните промени, разискваше с присъстващите разработената стратегия, която е предназначена да служи като основа за бъдещи оценки на ситуацията в сектора на здравеопазването на местно ниво в перспективата на изменението на климата и произтичащите от това проблеми.

Семинарът бе четвърти по ред, свързан с темата за климатичните промени и използване на стратегията за справяне с тези промени. Презентирани бяха теми като Значение на наблюдението върху Стратегията за адаптация на здравето към изменението на климата, както и Инструменти и техники за прилагане в процеса на наблюдение върху Стратегията, очертани бяха бъдещите предизвикателства пред използването и актуализирането на документа.

Проведеният семинар е последен от серията събития, свързани с усилията за опазване на общественото здраве в условията на изменение на климата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg