English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.09.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ОТНОСНО АДАПТАЦИЯ НА СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Във връзка с изпълнение на проект „Климатизиращи се здравни институции“ община Гоце Делчев организира и проведе на 16-ти и 17-ти септември двудневен семинар на тема „Стратегия за адаптация на сектора на здравеопазването към климатичните промени – координиране процеса на нейното изпълнение, особено със сектори, които могат да повлияят на здравето на местно ниво“.

Семинарът бе предназначен за медицински специалисти и представители на местните власти от България и Македония, като македонските участници се включиха онлайн чрез платформата Зуум.

Лекторът Стефан Савов, специалист по темата за климатичните промени, подробно запозна присъстващите с разработената стратегия. Тя е предназначена да служи като основа за бъдещи оценки на ситуацията в сектора на здравеопазването на местно ниво в перспективата на изменението на климата и свързаните с него събития.

Стратегията има за цел да допринесе за разработването на политики и планиране от страна на община Гоце Делчев за адаптиране на общността към изменението на климата. Това ще помогне на местните власти и здравни институции при включването на изменението на климата в съществуващите здравни програми и подобряване намаляването на риска от бедствия, готовността за извънредни ситуации и капацитета за реагиране, за да отговорят на повишения риск от извънредни ситуации.

По време на семинара бяха презентирани подходи за прилагане на Стратегията за адаптация на здравето към изменението на климата. Дискутирано бе какво е участието на сектори, засягащи здравето на местно ниво, в процеса на изпълнение на стратегията.

Участниците проведоха групови занимания, за да се запознаят с мерките и разпределението на отговорностите в процеса на изпълнение на стратегията. Бе направена симулация за въвличане на секторно отговорни лица и институции за разработване на някои от мерките за изпълнение на Стратегията.

Проведеният семинар е част от серията събития, свързани с усилията за опазване на общественото здраве в условията на изменение на климата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg