English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.07.2021]

С БЛИЗО 7 МИЛИОНА ЛЕВА ЩЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ОБНОВЕН ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез който ще бъде изпълнен проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“. Проектът е включен в одобрената Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (ОПРР), като част от изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. на гр. Гоце Делчев

Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които 4 813 260 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 2 185 672.30 лева, са осигурени от общината чрез финансов инструмент. Общата продължителност на проекта е 29 месеца.

Проектът включва изпълнение на строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за цялостно обновяване и модернизация на Дом на културата в гр Гоце Делчев. В рамките на проекта ще се извърши цялостно външно и вътрешно обновяване на сградата, включително и прилежащото дворно пространство; въвеждане на енергоспестяващи мерки; осигуряване на достъпна архитектурна среда до помещенията и залите в сградата; изцяло обновяване на системи за озвучаване, осветление, сцена и др.; обновяване на интериора в основна зала, малка зала и всички останали помещения на сградата.

След подписването на договора предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител.

След обновяването на Градския парк, болницата, училища и детски градини, улици в града и селата, това е поредния голям инфраструктурен проект разработен и спечелен от община Гоце Делчев, който ще бъде реализиран и ще осигури много добри възможности за провеждане на културни и обществени прояви в залите на Дома на културата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg