English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.07.2021]

ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НАШИЯТ ОБЩ ПЪТ КЪМ СЪВМЕСТНОТО БЪДЕЩЕ“

В малката зала на Дома на културата в гр. Гоце Делчев се проведе закриваща конференция по проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е партньор в проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта, който бе изпълнен в периода 13.07.2019 – 12.07.2021 г.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и фокусът му бе върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културата, фестивални и творчески възможности за обмени между публичните институции и други заинтересовани страни в туристическия сектор, чрез организиране на събития по проекта, трансфер на знания и опит, организиране на тематични ученически посещения, разработване на две онлайн туристически приложения и 3D снимки.

Една от основните цели е да се създадат подходящи условия за развитие на подрастващото поколение чрез подобряване на съществуващата материалната база и осигуряване на възможност за насърчаване на младежките дейности и обмен.

Ето защо по проекта бе извършена реконструкция на сграда от общинския детски лагер в с. Попови ливади и превръщането й в информационно-посетителски център, с необходимата съпътстваща инфраструктура, предназначена за продължителен престой на ученици и подрастващи по време на организирани събития, провеждане на зелени училища и съвместни тематични инициативи – семинари, обучения, художествени изяви и др. между училищата, в зоната на активно трансгранично сътрудничество с пограничните общини между Република България и Република Северна Македония.

Основните изпълнени дейности бяха организиране на публични мероприятия за устойчиво използване на културните ресурси на двата региона за развитие на туризма – семинари, обучения, пресконференции; разработване на дигитални промоционални материали и мобилно приложение за идентифициране на туристическите места в областта на културата в двата региона и съвместно участие на партньорите в ежегодни културни събития от двете страни на границата като Фестивала на Танца в Гоце Делчев и Летен фестивал на културата в гр. Кочани, Р Северна Македония.

Водещ бенефициент на проекта е Център за развитие на Източния планов регион – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg