English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.07.2021]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Община Гоце Делчев организира провеждане на първоначална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът е на обща стойност 758 556,22 лева, като от тях съфинансирането от ЕФРР е в размер на 630 747.73 лева (85%), национално съфинансиране - 111 308.43 лева (15%) и съфинансиране от бенефициента община Гоце Делчев - 16 500.06 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца и той се очаква да приключи до 03.05.2022 г.

По време на информационното събитие ще бъде представен проекта, предстоящите за изпълнение дейности, целевите групи и резултатите, които се очакват да бъдат постигнати.

Поканени са да присъстват изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев, които ще се санират по проекта – сграда с адрес: ул.Гоце Делчев 29 вх.А и сграда с адрес: жк Дунав блок №27 и блок №28

Пресконференцията ще се проведе от 11,00 часа на 8 юли 2021 г (четвъртък) в заседателна зала на Общински съвет, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, ет.1.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg