English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[25.05.2021]

ВТОРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2021 Г. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД.

.

От 25 май до 10 юни ще се проведе втора кампания за набиране на преброители за предстоящото през септември и октомври 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 10 юни кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Информационния център на Община Гоце Делчев. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg).

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един преброител ще може да работи по повече от 1 преброителен участък. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Общинска преброителна комисия – Гоце Делчев информира кандидатите за преброители и контрольори подали заявления през миналата година, че не е необходимо да подават нови, а единствено да потвърдят участието си.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г.

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0:00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0:00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

.

Сайт: Преброяване 2021:

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg