English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.04.2021]

ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

Община Гоце Делчев обявява процедура за кандидатстване за работна позиция за длъжност „младши експерт“ по Национална програма "Старт на кариерата". Възможност да кандидатстват имат лица на възраст до 29 години, които са завършили висше образование с образователна квалификационна степен минимум „Професионален бакалавър“. Друго необходимо изискване е кандидатите да нямат стаж по специалността. Документите, които трябва да бъдат подадени в Информационния център на община Гоце Делчев в срок до 17.00 часа на 14 май са: копие от документ за висше образование, автобиография и молба по образец. Младите хора, които бъдат наети на работа по тази програма ще бъдат с трудова заетост в рамките на 12 месеца.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg