English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[23.04.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Пресконференция по проект: “Оценка и управление на фауната за опазване на биологичното разнообразие в трансграничните планински райони на България и Гърция: иновативни подходи за оценка на мониторинга и защитата на биологичното разнообразие в местните екосистеми”, акроним BIO-INNOVATE, финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.09 от 05.07.2019 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, се проведе днес в Гоце Делчев. Събитието бе открито от заместник-кмета на община Гоце Делчев Валери Сарандев.

Партньори по проекта са Университет „Аристотел“ гр. Солун - Специализиран отдел за изследователски фондове – Факултет по ветеринарна медицина, Гърция; община Просочани, Гърция, Българска фондация за биоразнообразие и община Гоце Делчев.

Бюджетът на проекта е 701 217 евро за всички партньори, като от тях 169 672 евро са за Община Гоце Делчев. Специфичната му цел е да се повиши ефективността на дейностите за опазване на биологичното разнообразие

Проектът въвежда иновативни подходи за оценка, наблюдение и защита на биоразнообразието в местните екосистеми, промотиране и насърчаване на младите хора да оценяват, опазват и взаимодействат с местните екосистеми. Очакванията са изпълнението на дейностите да създаде динамична мрежа – общност за защита на местното биоразнообразие, която ще продължи да привлича повече хора след приключването на проекта.

Проектът предвижда няколко основни дейности за опазване на биологичното разнообразие в региона: Разработване на екологичен образователен материал; Информационна кампания в училищата; Кампания в социалните медии; Разработване на съдържание за смартфон приложение; Създаване на интерактивен и мотивационен център на Попови ливади за популяризиране на биоразнообразието; Разработване на софтуер; Доставка на оборудване за интерактивния обучителен център.

В момента се разработва образователно съдържание за отпечатване на книжка за ученици до 7 клас в областта на опазването на биологичното разнообразие с основна цел създаване на био поведение у децата, любов към природата, повишаване на осведомеността за нейното опазване. Книжката съдържа образователни материали с рисунки и анимации за биологичното разнообразие, цветни илюстрации за различни екосистеми на български език.

Интерактивен и мотивационен център за популяризиране на биоразнообразието ще бъде създаден на територията на Детски лагер на Попови ливади в Пирин. Дейността включва ремонт и реконструкция на бунгало, доставка на оборудване и мебели и създаване на съдържание на софтуер, който ще се използва в центъра. След основния ремонт стените на центъра ще бъдат покрити с отпечатани илюстрации, свързани с околната среда, графики, карти и диаграми, снимки на животни и пейзажи.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg