Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.04.2021]

СЪОБЩЕНИЯ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

Общинска администрация гр. Гоце Делчев уведомява собствениците на кучета за задълженията им като притежатели на домашни любимци.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на кучета са задължени:

1. Да представят кучетата, навършили 6-седмична възраст на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на микрочип (инжектируем транспондер) и издаване на идентификационен документ (паспорт).

2. Да ги регистрират в общинска администрация, съгласно Заповед 198/23.02.2021 г. на кмета на общината.

3. Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.

4. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация.

5. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

6. При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

7. Да заплатят такса за притежаване на куче.

Напомняме на собствениците на кучета да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Община Гоце Делчев започва да извършва проверки на собствениците на кучета относно спазване на горепосочените законови разпоредби.

На нарушителите ще бъдат наложени административни наказания, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg