English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.04.2021]

СЪОБЩЕНИЯ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

Общинска администрация гр. Гоце Делчев уведомява собствениците на кучета за задълженията им като притежатели на домашни любимци.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на кучета са задължени:

1. Да представят кучетата, навършили 6-седмична възраст на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на микрочип (инжектируем транспондер) и издаване на идентификационен документ (паспорт).

2. Да ги регистрират в общинска администрация, съгласно Заповед 198/23.02.2021 г. на кмета на общината.

3. Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.

4. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация.

5. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

6. При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

7. Да заплатят такса за притежаване на куче.

Напомняме на собствениците на кучета да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Община Гоце Делчев започва да извършва проверки на собствениците на кучета относно спазване на горепосочените законови разпоредби.

На нарушителите ще бъдат наложени административни наказания, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg