Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[26.03.2021]

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАШУВАНЕТО

На основаниe чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед с която забранява пашуването на селскостопански животни в ливади, трайни насаждения и всички посевни площи на територията на Община Гоце Делчев, считано от 01.04.2021 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове, кметски наместници, служителите от "Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията" към ОбА Гоце Делчев, животновъди и населението на Община Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

При неспазване на забраната нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валери Сарандев– заместник - кмет на Община Гоце Делчев, кметовете и кметските наместници на населените места и служителите от отдел "Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията".

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg